Behandling

– Specialiserad psykologisk och medicinsk vård för beroendeproblematik och angränsande svårigheter.

Behandling

Behandling för psykisk ohälsa med eller utan samtidigt problematiskt användande av alkohol eller andra substanser

Vi på Burgårdsgatan erbjuder behandling för psykisk ohälsa med eller utan samtidigt problematiskt användande av alkohol eller andra substanser. Givetvis erbjuder vi också behandling för dig som enbart har ett problematiskt användande eller beroendetillstånd.

Vi har vana att behandla allt från psykisk ohälsa till psykiatriska sjukdomstillstånd, särskilt specialiserade är vi på problematiskt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, sk substansbrukssyndrom. Det är vanligt att personer med substansbrukssyndrom har annan samtidig psykisk ohälsa, det kan vara depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) mm. Därutöver upplever många svårigheter i sina nära relationer.

Vår behandling utgår från din egen problemformulering. Vid behov startar vi först med en kartläggning för att utifrån denna tillsammans skapa en plan för din behandling.

Vid problematiskt användande kan vi i kartläggningen gemensamt utforska ditt användandes eventuella negativa konsekvenser. I kartläggningen kan provtagning, självskattningar och intervju inkluderas. Därefter bedömer vi hur allvarligt ditt användande blivit och kan ringa in vilken grad av substansbrukssyndrom du har: riskbruk, skadligt bruk eller beroende.  Sedan formulerar vi gemensamt din målsättning, vanligast är kontrollerat användande eller nykterhet. Vid svårare beroendetillstånd är nykterhet oftast rekommenderat.

Hos oss finns läkare, sjuksköterska och psykolog. Detta gör att vi kan erbjuda dig kvalificerad medicinsk och psykologisk behandling samt omvårdnad utifrån dina behov. Behandlingen kan vara av olika längd och omfattning men utgår hos oss alltid från rekommenderade metoder. Om du önskar kan dina närstående inkluderas i behandlingen. Vi kan erbjuda behandling på plats i våra lokaler på Burgårdsgatan eller digitalt om du föredrar det.

Vår vision

Vår vision är att vara det självklara privata alternativet för såväl privatpersoner som organisationer inom vård, stöd och omsorg där det finns ett behov av stöd, behandling och kunskap om beroende/skadligt bruk och riskbruk.