Burgårdsgatan

– Specialistkunskap inom beroende, missbruk och riskbruk

Vår vision

Vår vision är att vara det självklara privata alternativet för såväl privatpersoner som organisationer inom vård, stöd och omsorg där det finns ett behov av stöd, behandling och kunskap om beroende/skadligt bruk och riskbruk. 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder:

– specialiserad psykologisk och medicinsk vård för beroendeproblematik och angränsande svårigheter.

– spetskunskap inom beroendelära (beroendepsykologi, beroendemedicin och omvårdnad kopplat till beroende).

Företagets tjänster präglas av vetenskapligt grundad kunskap, professionalism och diskretion.

Våra värderingar

Vi har skapat Burgårdsgatan för att vi vill erbjuda den typ av vård som vi själva hade önskat om vi själva tampades med ett problematiskt bruk, var anhöriga eller om vi i vårt arbete behövde utbildning och stöd kring beroendefrågor.

Våra kärnvärderingar är värme, kunskap och autenticitet. Detta vill vi ska genomsyra de tjänster vi erbjuder. 

Hur kan vi hjälpa just dig?

Kontakt

Utifrån vår expertkunskap skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov