Privat

– Specialiserad psykologisk och medicinsk vård för beroendeproblematik och angränsande svårigheter.

Vi vänder oss till dig 

Till dig som har ett problematiskt bruk

Till dig som anhörig

Behandlingsupplägg

Individens egna mål som är vägledande för behandlingsupplägget

I en värld där beroendeproblem är  alltför vanligt förekommande och där behandlingsmetoder ofta stagnerat eller där resurserna är otillräckliga, bestämde  vi oss för att skapa mottagning för personer med ett problematiskt bruk av alkohol, droger och spel  som kombinerar värme och medkänsla med exertis, professionalism och diskretion.  Den typ av mottagning som vi skulle vilja gå till om vi själva eller någon av våra anhöriga skulle drabbas.  

En av våra grundläggande principer är att det är individens egna mål som är vägledande för behandlingsupplägget. Målet handlar inte bara om bruket av alkohol/droger, utan hela livssituationen och det som du/ni värderar i livet. 

Den andra principen är att, i möjligaste mån, involvera anhöriga så att de kan utgöra ett positivt stöd i förändringsarbetet. Detta utgår givetvis alltid utifrån klientens  

En annan central komponent i vårt erbjudande  är trygghet. På vår centrala adress, med diskret ingång, kan du känna dig trygg att ta tag i utmaningarna med bibehållen integritet. Endast ett begränsat antal klienter tas  emot samtidigt, vilket garanterar inte bara diskretion utan också en personlig och skräddarsydd behandling. Varje individ får dedikerad tid och uppmärksamhet från vårt  team av experter, inklusive läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Offentlig vård

Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp via den offentliga vården 

Burgårdsgatan erbjuder inte offentligt finansierad vård och du som patient betalar därför hela kostnaden själv. Vi kan varmt rekommendera kommunal och regional vård för beroendetillstånd i Göteborg, här är behandlingen kostnadsfri eller ingår i högkostnadskortet. Det finns möjlighet att få vård i följande verksamheter:

Närstående och anhöriga

Individens egna mål som är vägledande för behandlingsupplägget

Anhöriga till personer med problematiskt användande hamnar ofta i svåra situationer där de kan få svårt att navigera och på ett konstruktivt sätt finnas till för sin närstående. Vår utgångspunkt på är att ömsesidiga relationer är en av hörnstenarna för att komma till rätta med ett problematiskt användande och att du som närstående är viktig. Det finns idag särskilda modeller för hur närstående kan värna sina egna behov samtidigt som de om de vill kan  fortsätta att finnas som ett stöd. Men detta är ofta svårt att reda ut på egen hand och en samtalskontakt kan underlätta. Det är svårt att göra “rätt” men via en samtalskontakt kan du som närstående få möjlighet att förhålla dig till dina egna upplevelser och personen som brukar på ett mer konstruktivt sätt.

Till oss kan närstående komma helt på egen hand eller som en del i en behandling för en anhörig. Vi erbjuder också stöd till dig som vill motivera någon att söka hjälp.

Hur kan vi hjälpa just dig?

Kontakt

Utifrån vår expertkunskap skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov