Företag

– Vi hjälper dig som arbetsgivare att hantera problem med alkohol och droger

alkohol och droger

Droger och alkohol utgör en växande utmaning i samhället och på arbetsplatser. Pandemin har intensifierat problemet, och arbetsgivare måste agera smart för att stötta sina medarbetare.

Enligt Systembolagets omfattande rapport ”Alkohol och arbetsliv 2019” har mer än hälften av de tillfrågade någon gång misstänkt att en kollega lider av alkoholproblem på arbetsplatsen. 

När det finns misstankar om att en medarbetare har ett problematiskt förhållande till alkohol, droger eller spel hamnar arbetsgivaren ofta i ett dilemma som kan vara väldigt stressande. Arbetstagarens integritet skall vägas mot ansvaret för att verksamheten skyddas och omsorgen för den enskilda medarbetarens hälsa. Därtill är det få områden i vår kultur som är så förknippade med tabu och stigma som missbruk och beroende.

Genom att se missbruk som en fråga om hälsa och välbefinnande, och inte som en disciplinär fråga, kan du skapa en stödjande arbetsmiljö.

rätt kunskap och insatser

En förebyggande inställning ger bäst resultat

Med rätt kunskap och insatser kan en arbetsgivare spela en avgörande positiv roll för att upptäcka skadligt bruk och beroendesjukdomar i ett tidigt skede, vilket dramatiskt förbättrar möjligheterna att medarbetaren skall kunna få den hjälp som hen behöver för att få till en livsstilsförändring. 

Vi på Burgårdsgatan är experter på att hantera dessa frågor. Vår erfarenhet säger att en förebyggande inställning ger bäst resultat.

Vår beprövade metod inkluderar en tydlig policy och resurser för att främja medvetenhet och stödja drabbade individer.

Nedan ser du exempel på vad vi erbjuder dig som arbetsgivare, HR och chef för att du skall kunna hjälpa till att förebygga och hantera beroendeproblematik på din arbetsplats:

En praktisk guide för arbetsgivare med starkt fokus på förebyggande åtgärder och vikten av att stödja medarbetarnas välbefinnande.

Utbildning för medarbetare och chefer

När blir konsumtionen av en viss substans problematisk och hur kan man ta upp det med den kollega eller medarbetare som man känner oro för, utan att det blir dålig stämning? 

Utbildning som avdramatiserar och väcker nyfikenhet kring detta, ofta laddade, tema kan öppna upp för nya samtal om hälsa och gränserna mellan privatliv och arbetsliv.

Handledning för HR och chefer om deras roll i att förebygga och hantera alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen.

Motiverande utredning

Genom en tydlig process  för hur chefen och medarbetaren skall agera vid misstankar/indikationer på ett problematiskt bruk, ökar chanserna dramatiskt att både skydda verksamheten, medarbetaren och chefen.

Rekomendationer

Våra rekommendationer

  • Om ni inte redan har det så inför en tydlig policy med fokus på stöd för medarbetare och deras välbefinnande. Policyn bör innehålla förväntansavklaring gällande vad som betraktas som acceptabelt beteende samt instruktioner  om vem man som medarbetare skall  vända sig till vid problem.
  • Fokusera på förebyggande åtgärder. Ni som arbetsgivare bör regelbundet utvärdera arbetsbelastning, stressnivåer och arbetsvillkoren för sina anställda. Dessutom bör ni som arbetsgivare beakta missbruk av droger och alkohol när ni utformar era välmående-program.
  • Utbilda chefer  och HR så att de känner sig kapabla och självsäkra när de hanterar och stödjer medarbetare.
  • Skapa en miljö där människor känner till det stöd som finns tillgängligt och vågar be om det.
  • Undvik att främja en kultur av drickande. Överväg konsekvenserna för välbefinnande och inkludering när arbetsarrangemang planeras.
  • Stöd medarbetares rehabilitering.

Vill ni veta mer om hur vi kan stödja er?

Kontakt

Utifrån vår expertkunskap skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov