Prislista

Specialistläkarbesök

Nybesök och kartläggande besök  60 minuter till specialistläkare: 2500 kronor

Återbesök till specialistläkare 45 minuter: 2000 kronor

Återbesök till specialistläkare 30 minuter: 1300 kronor

Psykologbesök

Nybesök och kartläggande besök  60 minuter till psykolog: 2100 kronor

Återbesök till psykolog 45 minuter: 1600 kronor

Hälsosamtal
med specialist-sjuksköterska

Fördjupat samtal med planering  60 minuter till specialistsjuksköterska: 1400 kronor

Återbesök till specialistsjuksköterska 45 minuter: 1100 kronor

Provtagning

Provtagning som del av kartläggning: ???? kronor

Provtagning alkoholmarkörer:

Provtagning droganalys:

Parsamtal

2600 kronor

Närstående-/ anhörigsamtal

60 minuters samtal med psykolog: 1600 kronor